O parafii

Historia Parafii i Kościoła w Niedźwiedziu

           Parafia w Niedźwiedziu została erygowana 1 stycznia 1979 roku. Powstała z części Parafii w Ostrzeszowie. Zaczątkiem Parafii był istniejący od 15 czerwca 1975 roku Ośrodek Duszpasterski przy kaplicy w Bledzianowie.
       Kościół pod wezwaniem świętej Anny w Niedźwiedziu stoi na miejscu, na którym w roku 1939 rozpoczęto stawianie drewnianego kościoła pod wezwaniem  św. Anny przeniesionego z Ostrzeszowa. Wybuch wojny na długie lata uniemożliwił dokonanie zamierzonego dzieła.
       Nową świątynię rozpoczęto budować na początku czerwca 1980, a w dniu 30 sierpnia 1980 roku miało miejsce poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego, który pochodzi z fundamentów starego kościoła. Aktu tego dokonał Ksiądz Biskup Tadeusz Etter .
       Do końca 1980 roku stanęła żelbetonowa konstrukcja kościoła oraz ściany. W 1981 roku została zrobiona stalowa konstrukcja dachu, a także częściowo drewniana. W roku 1982 zakończone zostały prace zewnętrzne, łącznie z pokryciem kościoła dachówką i na jesieni tego roku rozpoczęto prace we wnętrzu przy wybijaniu stropu drewnem.
        8 maja 1983 roku odbyła się w nowym kościele uroczystość Pierwszej Komunii świętej dzieci, a od niedzieli Trójcy Przenajświętszej, 29 maja 1983 kościół służy na stałe wiernym.
      26 lipca 1983 roku w uroczystość świętej Anny została oddana do użytku nowa plebania budowana równocześnie z kościołem.
      17 czerwca 2000 roku kościół został  konsekrowany przez Biskupa Kaliskiego Ks. Stanisława Napierałę.
       Projektantem  kościoła i plebanii był  P. inż. Zygmunt Roszak z Poznania, on też zaprojektował prezbiterium, ławki i konfesjonały a wykonał je miejscowy stolarz P. Czesław Jankowski. Figurę świętej Anny, krucyfiks i chrzcielnicę wyrzeźbił P. Roman Dworak z Rawicza. Nad całością budowy i wystrojem Kościoła czuwał Ksiądz Prałat Kazimierz Brdęk, który był pierwszym proboszczem do dnia 30 czerwca 2017 roku.
Od 1 lipca 2017 roku proboszczem jest Ks. Waldemar Wiertelak.