Zamknięcie cmentarzy decyzją Rządu

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30. 10. 2020 r.

po §28 dodaje się §28a w brzmieniu:„

§28a. „Od dnia 31 października 2020r. do dnia
2 listopada 2020r.
zakazuje się wstępu na teren cmentarzy,
z wyjątkiem pogrzebu i czynności z nim związanych.”