Spotkanie młodzieży ze św. Józefem – 9 luty 2018 r

Z racji przeżywanego Nadzwyczajnego Roku Świętego Józefa Kaliskiego powstała idea przybliżenia patrona młodym ludziom naszej diecezji.

W ramach projektu „Moje ID- spotkanie młodzieży ze św. Józefem”, którego przygotowaniem zajęło się Stowarzyszenie „Tratwa” oraz Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Kaliskiej, 9 lutego miało miejsce pierwsze tego typu spotkanie w Ostrzeszowie. Skupiło kilkaset młodych osób z wybranych dekanatów diecezji kaliskiej, m.in. z naszego dekanatu ostrzeszowskiego.  W spotkaniu wzięła również udział grupa młodzieży  z naszej parafii. Kilkugodzinne czuwanie modlitewne było doskonałym czasem spotkania z Panem Bogiem. Rozpoczęło się koncertem rapera Tau, który podzielił się z młodymi świadectwem swojego nawrócenia. Katechezę wygłosił ks. Dariusz Brylak. Centralnym punktem spotkania była Msza św. sprawowana pod przewodnictwem biskupa pomocniczego diecezji Łukasza Buzuna. W homilii ks. Marek Muzyka wskazywał, że posłuszeństwo prowadzi do dobrego życia. „Jezus słuchał swojego ojca ziemskiego Józefa w jaki sposób być wrażliwym na drugiego człowieka, słuchał jak być patriotą, słuchał jak czytać Pismo Święte i tak to robił. Usłyszeć i zrobić to dwa filary, na których można budować swoją tożsamość, a dzięki temu życie może być piękne”- mówił kaznodzieja.

W ocenie uczestników, w czasie spotkania panowała atmosfera modlitwy, był śpiew, medytacja Słowa Bożego oraz radość, której źródłem było doświadczenie Boga.