Misterium Męki Pańskiej w Niedźwiedziu

Po raz 25  Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, w tym roku na zaproszenie Proboszcza parafii św. Anny w Niedźwiedziu, ks. Waldemara Wiertelaka, w Niedzielę Palmową 14 kwietnia 2019 roku przedstawiło Misterium Męki i Śmierci Pana Naszego Jezusa Chrystusa. O godz. 20.00 na placu przykościelnym przy licznie zgromadzonych wiernych z miejscowej parafii,  z różnych rejonów wielkopolski, przy zaproszonych Gościach: przedstawicielach władz, wojewódzkich, samorządowych i powiatowych aktorzy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu pod kierownictwem p. Andrzeja Tylczyńskiego – reżysera tegoż Misterium przedstawili ostatnie godziny życia Jezusa trzymając się wiernie opisów ewangelicznych. Przedstawienie to było doskonałym wprowadzeniem w Misterium Wielkiego Tygodnia, które przygotowuje do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Na zakończenie Ks. Proboszcz podziękował współorganizatorom: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, Wielkopolskiej Izbie Rolniczej i wszystkim zaangażowanych, a przede wszystkim aktorom i obsłudze technicznej całego przedsięwzięcia za wszelki trud, pomoc i życzliwość. Głos zabrali również: Marszałek Krzysztof Grabowski i Reżyser Andrzej Tylczyński. Na zakończenie Ks. Proboszcz wszystkich pobłogosławił i zaprosił na poczęstunek na salę OSP w Niedźwiedziu.